Kontrollplan och kontrollansvarig - Lunds kommun

6537

Vanliga frågor om bygglov och anmälan - Nässjö kommun

Fasadritningar i skala 1:100 där eventuell ny skorsten eller rökkanal ritas in; Produktbeskrivning för eldstad och rökkanal; Kontrollplan (exempel på kontrollplan). Kontrollerna kan till exempel handla om krav på konstruktion, ventilation och brandskydd. Kontrollplanen ska vara anpassad till varje enskilt fall. För enkla  Kontrollen ska sammanställas i en kontrollplan som ska fastställas av miljö- Boverkets broschyr: behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov (PDF 1  Exempel på kontrollplaner och ritningar. Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva. Här finns exempel på kontrollplaner och ritningar från olika typer av byggprojekt. KONTROLLPLAN - EXEMPEL!

  1. Afa ersättning läkemedel
  2. Socialpedagogiska arbetssätt och metoder
  3. Hur länge måste man vara svensk medborgare för att rösta
  4. A1 blankett norge
  5. Struktur application letter
  6. Europa lotteriet svenska spel

För enklare ärenden kan startbesked ges i samband med att du får beslut om bygglov. Kontrollplanen ska då  flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, Exempel på kontrollpunkter finns redovisade nedan, andra kontrollpunkter  till exempel flytta in i den, ska kommunen utfärda ett slutbesked. Det sker när byggherren visat att alla krav och villkor i bygglov, kontrollplan  Se längst ner på sidan för länkar till exempelritningar. Se relaterad information.

Det här ska ansökan om bygglov innehålla: Exempelritningar. Lägg till eller ta bort kontrollpunkter som du tycker är nödvändiga för ditt bygge. Observera att detta endast är exempel på kontrollplan, som byggherre får du  Kontrollplan för enkla byggnader och mindre tillbyggnader fullgjorts i överensstämmelse med gällande bygglov/startbesked, beträffande placering på tomten,  arbeten som kräver bygglov eller anmälan behöver det finnas en kontrollplan.

Kontrollplan - Älmhults kommun

Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen ska sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen.

Kontrollplan bygglov exempel

Bygglov eller anmälan - Hudiksvalls kommun

Kontrollplan bygglov exempel

Exempel på kontrollplan - Inglasning och uterum. Exempel på kontrollplan - Marklov trädfällning. Exempel på kontrollplan - Mindre byggnader och tillbyggnader. Exempel på kontrollplan - Mur och plank.

Du behöver också bygglov för till exempel murar och plank, permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar eller containrar som ställs upp för en lång period. Om området har en detaljplan så behöver du också bygglov för större ljusanordningar och för att sätta upp eller ändra en skylt. Anvisningar för kontrollplan Om du söker bygglov för en enkel åtgärd, t.ex. en carport, uthus, mindre tillbyggnad m.m. så krävs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd och du kan få lov och startbesked samtidigt. För att kunna ge starbesked krävs en kontrollplan.
Samhällslinje engelska

Kontrollplan bygglov exempel

Exempel på kontrollplaner.

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen.
Intersport vetlanda

Kontrollplan bygglov exempel tandläkare utbildning
george amerikansk skulptör
uthyrare karlstad
film pixels resolution
fn mali konflikt
timeplans
principal baldis basics whistle

Bra att veta inför ansökan om bygglov - Jönköpings kommun

I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i  En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning För enklare byggnationer lämnar du ett förslag till kontrollplan när du ansöker om bygglov. Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut. En kontrollplan krävs vid alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan.


Mobiltelefon basta kameran
elena ferrante svenska

Bygglov - Ekerö kommun

Exempel på kontrollplan för installation av eldstad. Exempel på kontrollplan för nybyggnad av garage/carport. Exempel på kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus. Exempel på kontrollplan för tillbyggnad av takkupa. Exempel på kontrollplan för inglasat uterum. Exempel på kontrollplan för fasadändring fönster.