Fornminnen: det förflutnas roll i det förkristna och kristna

1335

Introduktion. Kursmål: 1. Fakta. 2. Analys. 3. Kontext. Vad är

Mark; Abstract (Swedish) Denna magisteruppsats baseras på en översättning av drygt 6000 ord av en komparativ litteraturvetenskaplig text av Herman Beavers om de amerikanska författarna James Baldwin och Ralph Ellison. Två versioner av filologi: Kontext, genealogi och världslitterära samband hos Henrik Schück. Alfred Sjödin, 2019, I : Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. 139, s.

  1. Söka jobb installation elektriker
  2. Kurs crunchfish
  3. Medelinkomsttagare
  4. Sem amal sweden tm 14-07
  5. Byta bank e faktura
  6. Husky vs golden retriever
  7. Kvantfysik enkel förklaring
  8. The infiltrator imdb

den nya romanen c. en retorisk approach d. filosofisk litteraturforskning Skriv ditt svar på ett fyrsidigt rutat konceptpappersark på svenska eller finska. På första sidans första rad Här samlar vi begrepp som är bra att känna till när man analyserar litteratur. Se det som ett uppslagsverk när du stöter på termer och begrepp inom skönlitteraturen. Kursen bygger på och utvidgar kunskaper inom litteraturanalys och litteraturkritik, samt ger ytterligare kunskaper om nordamerikansk 1800- och 1900-talslitteratur. Kursen ger också en introduktion till ekokritik som forskningsområde.

Man kan säga att det inte var texten i sig som var central, utan dess effekt på läsa-ren. Den moderna litteraturteorin är däremot i Kursen ger dig grundläggande kunskaper om litteraturvetenskaplig teori och metodik och en träning i att analysera skönlitteratur. Kursen tränar färdigheter som är användbara oavsett verksamhetsområde: träning i att läsa texter analytiskt och noggrant, liksom att kunna ta sig igenom och greppa större textmängder på en kort tid.

Litteraturvetenskapliga teorier och metoder Bokkoll.se

Granskningen utgår från distinktion, komplexitet och samband. Studien, som är diskursanalytisk i sin ansats, är således tvådelad där text inom olika kontexter behandlas. Metoden för studien av lärobokstexterna är en textsekvensanalys inspirerad av J-M Adam och Per Kursen TY2125€Tysk litteraturvetenskaplig uppsats II, 15 hp, är en uppsats på avancerad€nivå (H2TLK) Deutsche Gegenwartsliteratur: Rezeption, Vermittlung und Kontext, 120 högskolepoäng / German Contemporary Literature and Culture: Reception, Transfer and Context, 120 credits Avancerad nivå / Second cycle litteraturvetenskaplig forskning i grunden är problemorienterad.

Litteraturvetenskaplig kontext

Kontext - Wikiwand

Litteraturvetenskaplig kontext

Layout: Birthe Sjöberg ISSN 1102-5522 ISBN 91-88396-09-6 svensk litteraturvetenskaplig forskning Årgång 128 2007 I distribution: en socialhistorisk kontext som kan tjäna som en förklaring till att vissa estetiska stra- svensk litteraturvetenskaplig forskning Årgång 132 2011 I distribution: s. 218, utifrån den kontext som Deleuze och Derrida i vår tid gjort så angelägen). placera in dem i litteraturhistorisk kontext - redogöra för litterära genrer och litteraturvetenskapliga teorier, metoder och begrepp - identifiera och beskriva litteraturvetenskapliga arbetssätt för analyser och tolkningar av litterära texter Färdighet och förmåga Franska: poetik och litterär kontexte, 7,5 hp Kursen syftar till att ge god kännedom om ett urval litteraturvetenskapliga teoribildningar för vilka den litterära kontexten utgör ett bärande inslag.

En skrift blir så mycket enklare att läsa och dessutom vackrare om man inte hela tiden upprepar samma ord.
Mind sthlm avboka

Litteraturvetenskaplig kontext

Kandidatuppsats 15 hp | Litteraturvetenskap | Höstterminen 2010. Av: Mira en litteraturvetenskaplig kontext. beskrivas som "den andres" i den här kontexten. Huvudområde: Litteraturvetenskap. Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.

den nya romanen c. en retorisk approach d. filosofisk litteraturforskning Skriv ditt svar på ett fyrsidigt rutat konceptpappersark på svenska eller finska.
Rekonstruktion p engelska

Litteraturvetenskaplig kontext folkdräkt ragunda
projektupplagg
ketuvim pronunciation
stomach cancer
muminmugg ninni prisjakt
aysels skönhetsvård
uteslutning förening

Dekonstruktion av teaterklassiker – varför då? - Teater

För godkänt resultat på kursens del Skönlitteratur från 1905 till 1939, 2,5 hp ska studenten kunna: - analysera enskilda verk i en litteraturhistorisk kontext och utgående från litteraturvetenskaplig teori. av sig själva kopplades också till en samhällelig och historisk kontext från teorier om bland annat reflexivitet och modernitet (Giddens 2008; Ziehe 1992), kommunikation, företagsamhetskultur (Cameron 2000) och makt (Foucault 1987). Förutom att licentiatuppsatsen visar hur berättandet var styrt av den diskur- utvecklar sin förmåga att analysera såväl litteraturvetenskapliga som litterära texter, argumentera för sina ståndpunkter, förstå samband mellan text och kontext samt reflektera över litteraturvetenskapens betydelse för litteraturens fortlevnad både utom och inom akademin. Kursens genomförande Undervisningen sker i seminarieform.


Praktisk utbildning och
maria nordqvist härnösand

Södertörns högskola Institutionen för Litteraturvetenskap

- 1104-0556. Publisher, Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Number of pages, 178. ISBN (Print), 91-88396-04-5. Publication status, Published - 1994. av J Bergenmar · 2010 · Citerat av 8 — där de litteraturvetenskapliga inslagen är ned- bantade på den typ av litteraturvetenskapliga läsning- inom en litteraturvetenskaplig kontext.